Ik ben arm en zwak, God, kom haastig, u bent mijn helper, mijn bevrijder, Heer, wacht niet langer.

Psalm 70:6 (NBV)